Concediul de crestere a copilului
Concediul de crestere a copilului pana la 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap) mai este cunoscut si sub abrevierile CIC (Concediu de Ingrijire a Copilului) sau CCC (Concediu de Crestere a Copilului).
Concediul de crestere a copilului pana la 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap) mai este cunoscut si sub abrevierile CIC (Concediu de Ingrijire a Copilului) sau CCC (Concediu de Crestere a Copilului). Concediul de crestere a copilului si indemnizatia aferenta sunt reglementate de Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, intrata in vigoare incepand cu 1 iulie 2016.

Cine beneficiaza de concediul de crestere a copilului


Pot beneficia de concediu de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, cu plata unei indemnizatii de crestere a copilului urmatoarele categorii de persoane:
 • unul dintre parintii firesti ai copilului
 • persoanele care adopta un copil
 • persoanele care iau in plasament un copil
 • persoana care este tutorele copilului

Persoana care solicita concediu de crestere a copilului trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
 • este cetatean roman, strain sau apatrid;
 • are domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;
 • locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
 • a realizat, timp de minim 12 luni in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, venituri supuse impozitului conform Codului fiscal
Veniturile impozabile la care legea face referire pot fi venituri provenite din salarii si asimilate salariilor, activitati independente sau activitati agricole, silvicultura sau piscicultura.

Cele 12 luni pot fi constituite total sau partial si din perioade asimilate in care parintele indreptatit s-a aflat in una dintre urmatoarele situtatii:
 • si-a insotit sotul in misiune permanenta in strainatate;
 • a beneficiat de indemnizatie de somaj;
 • a beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
 • a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.

In situatia parintilor adoptivi, a persoanelor care au luat copilul in plasament sau al tutorilor, se ia in considerare indeplinirea conditiilor timp de 12 luni din ultimii doi ani anteriori adoptiei, plasamentului sau instituirii tutelei.

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda indiferent de numarul de copii pentru care parintele a beneficiat in trecut de aceste drepturi.

In cazul in care concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara sunt solicitate de mama aflata in concediu de maternitate, acestea se pot acorda numai dupa terminarea concediului de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului.

Cazuri speciale:
 • Mame studente: citeste aici totul despre indemnizatia de crestere a copilului pentru mamele studente
 • Gemeni, tripleti, multipleti: nivelul indemnizatiilor lunare se majoreaza cu 1.062,5 lei, incepand cu al doilea copil, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti
 • Perioade asimilate: in cazurile in care cele 12 luni pe baza carora se stabileste dreptul la concediul si indemnizatia de crestere a copilului sunt alcatuite exclusiv din perioade asimilate, fara venituri, indemnizatia pentru cresterea copilului se calculeaza ca 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata, valoarea acesteia fiind de 1.062,5 lei. Daca o persoana realizeaza venituri pe o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12. In cazul in care, in urma acestui calcul rezulta un cuantum mai mic de 1.062,5 lei, se acorda 1.062,5 lei.
 • In cazul persoanei care beneficiaza de indemnizatie si concediu crestere copil si care in aceasta perioada naste / adopta / ia in plasament sau tutela un copil, pentru care beneficiaza de indemnizatie sau stimulent de insertie in conformitate cu prevederile O.U.G 111/2010 (copil nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011), pe perioada suprapunerii se va acorda o suma suplimentara in cuantum lunar de 1.062,5 de lei.


iIndemnizatia pentru cresterea copilului


Indemnizatia pentru cresterea copilului se calculeaza ca 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei de crestere a copilului este de 1.062,5 lei.

Cand incepe plata indemnizatiei pentru cresterea copilului?


Indemnizatia pentru cresterea copilului se plateste in functie de data la care este depusa cererea, astfel:
 • Incepind cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
 • Incepand cu data nasterii copilului, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data.
 • De la data depunerii cererii in celelalte cazuri.

Pentru copilul cu dizabilitati:
 • De la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care, dupa alegerea optiunii de concediu de catre persoana indreptatita, copilul este incadrat in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data.
 • De la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care dupa implinirea varstei de 1 an sau 2 ani copilul, respectiv unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data.
 • De la data depunerii cererii in celelalte cazuri.

Pentru copilul adoptat, cel aflat in plasament sau cel pentru care s-a instituit tutela:
 • Incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data.
 • De la data depunerii cererii in celelalte cazuri.

Acte necesare pentru obtinerea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului

 • cerere (Anexa la HG nr.449/2016);
 • actul de identitate al solicitantului - (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • certificat de casatorie (copie si original);
 • livret de familie (copie si original);
 • adeverinta eliberata de angajator (Anexa la HG 449/24.06.2016) din care sa rezulte ca persoana indreptatita:
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, in ultimele 24 luni anterior datei nasterii copilului,
  • nivelul lunar al acestora (se va trece separat si valoarea bonurilor de masa),
  • prima si ultima zi de concediu de maternitate,
  • data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie,
  • prima zi de concediu de cresterea copilului;
  sau dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente; sau dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile; sau dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici;
 • dovada eliberata de autoritatile competente sau angajatori din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului; in cazul persoanelor salariate - decizie de suspendare a activitatii (original sau copie conform cu originalul); sau adeverinta studii/diploma de absolvire, in cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal;
 • dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • declaratia celuilalt parinte (se completeaza in fata functionarului);
 • pentru plata in cont bancar - extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank si ING Bank pe numele solicitantului;
 • Alte acte solicitate dupa caz.

Cererea se depune la DGASPC de care apratine solicitantul.

Beneficiarul dreptului la concediul si indemnnizatia de crestere a copilului trebuie sa comunice AGENTIA PENTRU PLATI sI INSPECTIE SOCIALA orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acestora.
  ciprian
In 27.03.2015 voi fi tata. Sotia este casnica. Singurul nostru venit este salariul de 1500 lei lunar. Sotia nu doreste ca eu sa solicit concediu de c...
1 raspuns
1. Daca sotia nu intruneste conditiile de acordare a concediului de crestere a copilului, atunci tu nu esti obligat sa efectuezi minim o luna de conce...
  georgisarb
Am 11/12 saptamani de sarcina si momentan lucrez, in ianuarie 2015 am un an de cand sunt la aceasta firma, doresc sa stiu daca pana acum am avut contr...
1 raspuns
1. Daca in toate cele 12 luni anterioare nasterii ai realizat venituri impozabile, vei putea beneficia de indemnizatia de crestere copil, indiferent d...
  petro_coz_despan
Am un copil de 1 an pentru care am ales concediu de crestere pe o perioada de 2 ani. Acum sunt din nou insarcinata si in luna mai 2015 ar trebui sa na...
1 raspuns
Indiferent de perioada pe care o alegi pentru concediul de crestere a copilului, iti poti relua activitatea profesionala inainte de expirarea acestuia...
  diana-mihaela
Am nascut primul copil pe 16 august 2013, iar acum mai asteptam un copil, urmand sa nasc pe 19 mai 2015. Ce pasi trebuie sa urmez pentru a beneficia...
1 raspuns
Pentru ca al doilea copil se va naste in timp ce te afli in concediul de crestere copil cu primul copil, concediul de crestere copil se va prelungi pa...
  LigiaDoru
Daca in momentul nasterii a incetat contractul si nu mai lucreaza (sa zicem de aprox. 22 zile), mama mai poate beneficia de ccc?...
1 raspuns
Chiar daca in momentul nasterii contractul de munca este incetat, presupun ca in perioada dintre incetarea contractului si data nasterii mama s-a afla...
 

Fii la curent cu noutatile!

Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te la newsletterul nostru pentru a primi cele mai noi informatii despre drepturile gravidelor si ale mamelor.

Adresa ta de email: 
Acasa   |   Drepturile gravidelor si ale mamelor   |   Consiliere   |   Documente   |   Legislatie   |   Stiri   |   Intrebari frecvente   |   Parteneri   |   Termeni si conditii   |    top
Copyright © www.drepturile-gravidelor.ro
 • User
 • Parola
 • Nu ai cont?